Pe̍h-oē-jī (白話字)

[ 40 主题 / 410 回复 ]

版块介绍: POJ, sī ēng-lâi siá Chiang-tsoân-oē ê lô-má-jī, ū 150 kúi nî ê le̍k-sú.
白話字, 是用來寫漳泉話的羅馬字, 有150幾年的歷史.

版主: limkianhui

    标题 作者 回复/查看 最后发表
公告   公告: [志願者招募] 潮州羅馬字校對 ztl8702 2018-1-5    
本版置頂   白話字(POJ)標調方法 图片附件 limkianhui 2007-6-19 1/6421 caqhoqsui 2019-1-12 11:17
本版置頂   閩南白話字 附件 鴻雁於飛 2007-10-18 9/6593 limkianhui 2008-2-24 18:36
本版置頂   泉州話羅馬字 附件  ... 2 limkianhui 2007-6-19 15/11684 在山 2008-1-27 23:39
本版置頂   闽南语白话字(POJ)音节汇总 附件 limkianhui 2007-6-19 5/6812 Kua 2007-12-21 15:41
本版置頂   有「漳州腔」、「泉州腔」的鄉親,如何來寫白話字(POJ)  ... 2 limkianhui 2007-6-19 10/11766 Nguang 2007-9-17 11:53
本版置頂   白話字(POJ)正詞法 附件 limkianhui 2007-6-19 0/6088 limkianhui 2007-6-19 14:48
本版置頂   白話字(POJ)的“大寫”收寫規則 limkianhui 2007-6-19 0/6346 limkianhui 2007-6-19 14:45
本版置頂   白話字(POJ)的分詞連寫規則 limkianhui 2007-6-19 0/6330 limkianhui 2007-6-19 14:42
本版置頂   闽南语(厦门音)语音系统 附件 limkianhui 2007-6-18 0/6319 limkianhui 2007-6-18 19:44
  版块主题   
hot   公教白話課本  ... 2 3 4 5 6 .. 7 caqhoqsui 2019-11-8 61/826 caqhoqsui 2019-11-23 15:16
common   白話字(POJ)編碼 图片附件 caqhoqsui 2019-2-10 5/543 caqhoqsui 2019-3-2 12:39
hot   非汉语地名的白话字写法? 附件  ... 2 3 4 5 6 .. 8 王取之 2011-2-23 73/23985 setset 2014-3-2 13:27
common   MTR无调号版本(内测中) 王取之 2011-2-15 7/4684 Lim 2011-10-7 15:22
common   继续吐----关于阳入的小竖 浊音dz 2007-7-17 6/5325 Lim 2011-10-6 03:21
common   台湾长老教会全白话字文章 浊音dz 2008-4-5 4/6307 Lim 2011-10-6 02:45
common   自制白话字口袋书 附件 王取之 2011-2-26 0/4341 王取之 2011-2-26 01:31
common Icon22 闽南白话字书影 附件 chooo 2010-2-26 0/4503 chooo 2010-2-26 01:45
hot Icon20 对于均不变调的词语该如何处理?  ... 2 lee 2009-11-16 10/8652 limkianhui 2009-11-18 11:35
common   台灣白話字文獻資料館 pektiong 2008-12-3 7/6249 王取之 2009-8-14 16:00
hot   MTR现实使用的问题  ... 2 王取之 2009-2-13 19/9828 王取之 2009-2-18 00:20