Bàng-uâ-cê (平話字)

[ 35 主题 / 525 回复 ]

版块介绍: Bàng-uâ-cê, Hók-ciŭ-uâ dék sìng-sṳ̆k, dék uòng-siêng gì ùng-cê. Diŏh cē̤-nē̤, nàng-gă cà̤-lì gōng gâe̤ng ĭ ô găng-guó gì dâi
平話字, 福州話啲成熟, 啲完善其文字. 著茲所, 咱家齊來講共伊有干過其事.

版主: *空缺中*

    标题 作者 回复/查看 最后发表
公告   公告: [志願者招募] 潮州羅馬字校對 ztl8702 2018-1-5    
本版置頂   平話字識讀課程3-複合元音 Dieu-hi 2007-11-10 3/5906 Dieu-hi 2007-11-10 01:20
本版置頂   平話字識讀課程2-聲調與寬窄韻 Nguang 2007-11-1 3/6277 Dieu-hi 2007-11-8 16:39
本版置頂   平話字識讀課程1-單元音與輔音 Dieu-hi 2007-10-28 3/6736 Nguang 2007-11-1 20:01
  版块主题   
hot   有關當年平話字創制及早期福州教會的一些線索 附件  ... 2 3 GnuDoyng 2007-9-26 29/15686 thothit 2017-12-22 22:15
common   平话字出版的数理化教材 GnuDoyng 2008-4-11 1/5694 ztl8702 2017-4-28 00:19
common Icon20 求助:如何在Mac OS X下输入罗马字? GnuDoyng 2016-3-31 1/1369 enjee 2016-3-31 14:11
common   Banyan City News / Ṳ̀ng Siàng Bó̤ (榕城报) 附件 GnuDoyng 2011-4-8 5/5190 輶轩使者 2011-5-12 22:58
common Icon22 Foochow Colloquial Bible——来自加州朋友的信 附件 GnuDoyng 2009-2-1 9/6618 thh 2011-1-5 09:50
common   得到平话字圣经实体书 附件 GnuDoyng 2010-3-22 1/4814 GnuDoyng 2010-3-22 16:59
common   有沒有什麼資料表明福清人也曾用平話字? Nguang 2009-11-20 0/4715 Nguang 2009-11-20 21:11
hot   拼音文和漢字讀音 附件  ... 2 3 4 Nguang 2009-6-24 31/15725 Nguang 2009-7-7 12:38
hot   福州語各種羅馬字方案對照表 附件  ... 2 3 Nguang 2008-5-27 21/15539 Nguang 2009-5-13 22:48
hot   面向《东南快报》读者的平话字教材PPT讨论 附件  ... 2 3 4 5 6 GnuDoyng 2007-11-23 58/22549 GnuDoyng 2008-9-16 00:36
common   辭典的標音規則 Nguang 2008-5-13 4/5912 论文在建中 2008-5-27 20:43
common   平話字聖經閲讀詞彙札記 附件 GnuDoyng 2008-2-1 8/6142 GnuDoyng 2008-3-21 16:16
hot   老问题:ie/ia和uo/io  ... 2 3 lumiere 2008-3-7 29/13217 lumiere 2008-3-20 22:45
hot   怎样让网页能够支持平话字体?  ... 2 honglc 2008-3-17 10/9694 natwest 2008-3-17 23:58
hot   平话字圣经研讨 附件  ... 2 3 4 5 6 .. 9 GnuDoyng 2007-11-14 88/30144 mdese 2008-2-23 12:22
common   平話字的特殊元音字母 GnuDoyng 2008-2-23 0/5198 GnuDoyng 2008-2-23 10:00
hot   疑問:Foochow Romanized 能兼融福州十邑所有口音?  ... 2 3 東風ㄐㄧㄝ 2008-1-28 28/13666 GnuDoyng 2008-1-31 17:21